Buscar

Irregularitats en les oposicions

Encara que se´n va una mica del tema, com que sé que entre els participants del blog hi ha professors interins que van a opositar de seguida, em permet penjar la següent notícia, relativa al funcionament mafiós dels tribunals (vinga, vinga, més motius per a l´optimisme!):

El Sindicat denuncia anomalies en la composició d’alguns tribunals d’oposicions docents I enceta una campanya per la transparència i objectivitat del procés selectiu
Davant el degoteig de denúncies que han començat a arribar al sindicat, STEPV-Iv ha encetat una campanya de control exhaustiu a la composició dels tribunals que han d’adjudicar les 2581 places d’oposicions de cossos docents d’ensenyament que començaran a realitzar-se el proper 25 de juny.
De les cinc persones que conformen un tribunal, la presidència es nomenada directament l’administració educativa, i de les quatre vocalies, dues són per sorteig entre tot el professorat i les altres dues se sortegen entre el professorat que s’ha presentat voluntari.
La Llei Orgànica d’Educació obliga a les persones que es presenten voluntàries a firmar un document com a que es compleixen els requisits i no es existeix cap motiu d’incompatibilitat.
Tot i això, el sindicat considera que la conselleria hauria d’aplicar els filtres necessaris per tal que el professorat que s’hi presenta voluntari als tribunals complesca rigorosament tots els requisits que s’hi demanen, perquè al sindicat estan arribant denúncies contra preparadors i preparadores d’oposicions que figuren com a membres voluntaris del tribunal.
STEPV-Iv recorda que els principals motius d’incompatibilitat són, haver realitzat tasques de preparació d'aspirants a proves selectives per al mateix cos i especialitat en els cinc anys anteriors, tenir interés personal en l'assumpte o estar en litigi pendent amb algun interessat, tenir parentiu de consanguinitat fins a quart grau o tenir amistat íntima o enemistat manifesta, tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament o haver-li prestat serveis professionals durant els dos últims anys.
Altres tipus d’anomalies detectades pel que fa al professorat que s’hi presenta voluntari són: professorat que no ha treballat durant una gran part del curs escolar i que ara figura en un tribunal, professorat que està matriculat de cursos que coincideixen amb les dates de l’oposició, professorat que pertany a equips directius que durant el mes de juliol han d’estar planificant el curs següent, o la presència, d’algun alcalde del Partit Popular que durant el període d’oposicions haurà de deixar l’alcaldia per anar a examinar. STEPV-Iv exigeix a l’administració educativa que, en aquestes qüestions, no només complesca la llei, sinó que siga garant de la netedat i la transparència del procés selectiu donant la seguretat a tots i totes els opositors i opositores de que es compleixen els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat.
En oposicions anteriors, la Conselleria ja s’ha vist forçada a modificar tribunals pel clamor popular de les irregularitats detectades. Ara, abans de publicar els tribunals definitius, encara està a temps de filtrar, entre el professorat que s’hi ha presentat com a voluntari, aquelles situacions que no garanteixen de manera absoluta la netedat del procés.
Per això, el sindicat està fent un seguiment exhaustiu tot el procediment, analitzarà de manera particular totes les denúncies que vagen arribant, posarà a l’abast de l’afiliació els serveis jurídics per recórrer qualsevol decisió que no s’adeqüe a les normes i espera que les persones que no compleixen de manera estricta tots els requisits desistesquen voluntàriament de continuar com a membres dels tribunals.
València, 8 de juny de 2008

4 comentaris:

Agustín

Qué fort. Sí que dona anims això, sí. Sembla que anem de mal a pitjor. De totes maneres, els que hem sofrit les oposicions coneguem situacions prou indignants, extranyes i curioses. Deixar entrar molt tard a un opositor que tenia un 10 en la primera part, deixar a uns esquemes per a la tancada i a altres no,per només fer referència a alguns que recorde.

Agustí

cristina

Doncs, bé, cada vegada som més per a donar guerra: prof.de filosofia, de geografia i història, ara ja, d'anglés, opositors i en un fútur, pot ser fins i tot de tecnologia, perquè jo tal vegada poguera objectar i demanar que als meus fills només els ensenyen el foncionament de la roda, la nòria i la llum d'oli, si pensara que el progrés tecnològic és el responsable del deplorable estat moral de la humanitat.

A tomar viento! (en castellà, que els que me conegueu, ja sabeu per què).

Aleshores, el que vull dir és que durant el curs vinent, ja tenim feina, si volem continuar gaudint ( i dic gaudir) de aquest treball, uns i aspirar a fer-ho, altres.

Cristina. Un bes molt gran a totes i tots.

Juan

Vaja tema, Enric. Açò sí que és nebulós i metafísic.
Per a mí, per molt que la composició d'algun tribunal puga ser discutible, són les bases de la oposició el que fa impossible que és complisquen els principis de mèrit i capacitat que han de ser la màxima per a l'accés a la funció pública.

Ara ja, i si continua el procés del que parlem en aquest bloc, el que planteges es va a convertir en un pseudoproblema.

Carmina

Totalment d'acord amb Juan.

Carmina.