Buscar

Aprovat per unanimitat 100 % del Claustre del Joan Fuster de Sueca el document que teniu baix

Ja ho sap vosté, Sr. Font de Mora, autèntic exercici d'integració, sense límits ideològics, ni una abstenció, ni votants del PP, tots els professors del IES JOAN FUSTER de Sueca, rebutgem contundentment l'ordre que vosté ha signat. Crec que el moviment que està generant és més fort del que pot controlar. D'un absurd, ja ho comentàvem en una entrada de fa ja molts dies, se seguix qualsevol cosa, retire l'ordre, Sr. Conseller, admetre els errors és admirable i està a l'abast de pocs. Siga vosté un d'ells.

Aquest moviment s'està repetint en molts instituts del País Valencià. No és prudent no escoltar-ho. Tindran constància al seu moment, perquè hi ha registre d'eixida. I quan no funcione, sempre -això esperem que ja s'ho treballaren uns quants al segle XVIII- ens quedarà la Justícia. I si no funciona continuarem sense callar.

Torne a reproduir el document aprovat, ara ja amb dades del centre:

El Claustre de Professors de l’IES Joan Fuster de Sueca, reunit en sessió ordinària, davant l’Ordre de la Conselleria d’Educació que regula la implantació de la nova matèria d’Educació per a la Ciutadania i els drets humans (EpC) de segon d’ESO, manifesta:

1. Aquesta Ordre pretén donar cobertura legal a l’objecció a la matèria EpC per part de pares disconformes amb els seus continguts, actitud preconitzada des d’alguns sectors polítics. L’opció B que estableix l’Ordre promou la separació d’uns alumnes respecte dels seus companys per motius merament ideològics. Així mateix sostrau la programació, seguiment i avaluació de la matèria als professors corresponents, en un clar atac a l’autonomia del professorat i a la llibertat de càtedra.

2. Aquesta Ordre disposa que obligatòriament la docència d’aquesta matèria es faça en anglés. Volem fer constar que aquest plantejament resulta des del punt de vista metodològic i pedagògic un despropòsit, doncs ignora que el grau de coneixement d’anglés de que disposen en general els alumnes en eixe nivell educatiu no permet desenvolupar la complexitat lèxica, conceptual i argumental d’una matèria com l’EpC. Si, a més a més, tenim en compte que aquesta matèria només disposarà d’una hora setmanal per a la seua docència, és previsible que els continguts propis de la matèria acaben així notablement desvirtuats. Si el que vol la Conselleria és millorar el nivell d’anglés dels alumnes hi ha moltes altres mesures que pot prendre i que està en les seues mans posar en marxa: augmentar les hores de la seua docència, fer desdoblaments en la matèria, promoure aules específiques, etc.


En conjunt l’Ordre de la Conselleria representa una maniobra per boicotejar l’EpC mitjançant la creació d’una situació d’excepcionalitat jurídica per partida doble (sotmesa a objecció i a més a més en anglés). L’Ordre està dirigida a crear artificialment una anomalia en el sistema escolar i no obeïx a cap preocupació pedagògica per la matèria ni pretén cap millora del sistema educatiu. Només pretén situar aquesta matèria en el centre de la lluita política sense tenir en compte els efectes perniciosos que produirà en la comunitat escolar.

Per tots aquests motius, demanem a la Conselleria d’Educació que retire l’Ordre per la que es regula l’Educació per a la Ciutadania i els drets humans en segon d’ESO.

Demanem també al Consell Escolar de l’IES Joan Fuster i al Consell Escolar municipal de Sueca que es pronuncien sobre aquest tema i que sol•liciten igualment a la Conselleria d’Educació la retirada de l’Ordre.

Sueca, 27 de juny de 2008

6 comentaris:

Carmina

Molt bé!
Em sembla admirable el que esteu fent i espere que se sumen molts altres claustres.

Enhorabona! i a continuar lluitant contra els disbarats.

Carmina.

Enric

Magnífic!

Juan

El Claustre del IES EDUARDO PRIMO MARQUÉS de Carlet (Salutacions companys!), notícia treta de LEVANTE:

M. D., Valencia
El claustro del instituto de Educación Secundaria Eduardo Primo Marqués de Carlet decidió ayer remitir a la Conselleria de Educación el acuerdo adoptado ante la impartición de la asignatura de Ciudadanía en inglés y pedir que le den por escrito "garantías jurídicas" de que la medida "no vulnera el cumplimiento de nuestro proyecto educativo".
Asimismo, quieren saber que sí ofrecen la opción B -trabajo trimestral para aprobar- "no incumplimos ninguna normativa de rango superior". Los profesores demandan, también, por escrito comunicación "sobre la obligatoriedad de implantar un programa de educación plurilingüe no registrado en nuestro proyecto de centro" señalan.
Por su parte, el Foro Español de la Familia de la C. Valenciana, que dice agrupar a más de 380 asociaciones, dijo ayer que estos padres "harán valer sus derechos" frente a las organizaciones que impidan que sus hijos puedan elegir libremente el estudio de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) "como se contempla en la Orden de la Consejería, utilizando para ello todos los medios legales posibles y recurriendo a las instancias oportunas" indican en un comunicado.
La entidad recordó que El Foro dispone de un gabinete jurídico para apoyar a las familias "que se encuentren con el problema de no poder elegir entre la opción A y la B en un centro de enseñanza de la Comunidad".
Así se expresó tras la decisión del claustro del IES Ballester Gozalvo de Valencia de impartir la materia en la opción A --la tradicional-- y sólo en las lenguas oficiales, castellano y valenciano, en lugar del inglés.
También, el presidente de la Confederación de Padres Católicos -Concapa- en la Comunitat Valenciana señaló el jueves que se personarán junto a la Generalitat en todos los recursos que se interpongan frente a la orden, como ya señaló ayer Levante-EMV.

Juan

També ens arriba per email -açò és un resum- el que s'ha aprovat al IES RIBALTA de Castelló:

A l´IES Francesc Ribalta de Castelló (Claustre del 26 de Juny), hem aprovat per majoria absoluta la següent proposta:


EL DEPARTAMENT DE FILOSOFIA SOL·LICITA AL CLAUSTRE DE PROFESSORS I PROFESSORES la modificació del Disseny Particular del Programa d´educació bilingüe en el sentit d´afegir-hi el següent:


LA NOVA MATÈRIA D’EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA S’IMPARTIRÀ EN VALENCIÀ TANT EN EL PROGRAMA D’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ COM EN EL D’INCORPORACIÓ PROGRESSIVA.

Entenem que el Decret 234/1997 que regula l´autonomia organitzativa del instituts, en ser de rang superior a l’Orde de 10 de juny de 2008 de la Conselleria d'Educació que regula la ciutadania, dona cobertura legal suficient a aquesta proposta del claustre.

Clovis

Yo también uno mi aplauso a esta inciativa justa. ¡Muy bien!

Juan

Clovis, no deje vd. de visitarnos y de escribir por aquí. Un placer.

un abrazo,

Juan