Buscar

NOTÍCIES: Proposició de no llei

Iniciativa presenta proposició no de Llei en defensa de l’ensenyament de la Filosofia.

Oltra i Mollà demanen al Consell que evite la desaparIció de les hores lectives d’assignatures relacionades en la matèria.
Les diputades d’Iniciativa, dins del Grup Parlamentari de Compromís pel País Valencià, Mireia Mollà i Mònica Oltra, han enregistrat una proposició no de Llei, en defensa de l’ensenyament de Filosofia en l’ensenyament mitjà, després de l’amenaça de reducció de les hores lectives d’aquesta matèria.
En la proposició dels ecosocialistes, es demana a les Corts a que, per una banda, insten al Consell a que es comprometa a que l’assignatura d’Educació per la ciutadania es puga impartir també en les dues llengües oficials de la nostra comunitat autònoma, i siga impartida per llicenciats en filosofia, que s’insten, igualment, al Govern Central a no reduir les assignatures relacionades amb la Filosofia, ni les seues hores setmanals i a que explique què passarà amb l’assignatura que s’ofertarà als alumnes que no volen cursar religió catòlica, ja que l’actual Alternativa a la religió desapareix suposant aquest canvi una pèrdua de càrrega lectiva per als departaments de filosofia.
Segons les diputades d’Iniciativa, existeix una preocupació la possibilitat que les distintes reformes educatives disminuisquen de manera dràstica les hores lectives relacionades amb la filosia, “ necessàries per facilitar la capacitat crítica i la formació de les persones”.
L'aplicació de la LOE afectarà, en general, a la possibilitat d'un ensenyament integral i de qualitat en devaluar-se els continguts més teòrics de l'educació, com són els científics i els filosòfics. Açò és a causa d'una orientació cap a la proliferació res harmoniosa d'assignatures optatives en el currículum. Arrossegada per aquesta inèrcia, aquesta reforma afectarà les assignatures pròpiament filosòfiques, alterant tant els continguts com l'assignació d'hores per al seu desenvolupament.

A més del que suposa la retallada de la filosofia en l’ensenyament públic per als alumnes, hi ha també una greu afecció a les persones que han estudiat la llicenciatura de filosofia, els quals veuran més limitades encara les seues eixides professionals.
La càrrega científica és abundant al nou currículum, en detriment, de les humanitats. La proposta d’impartir a primer de batxiller “Ciencias del Mundo Contemporáneo”, tant al humanístic com al científic, es presenta com una ferramenta per a reflexionar sobre la importància de la ciència i la tecnologia als segles XX i XXI. Sense dubtar de tan bones pretensions, el que no poden entendre els professors de Filosofia és que aquesta reflexió siga exclusiva dels científics. De fet, la premsa estatal va publicar a octubre que aquesta nova assignatura podria impartir-se per científics i filòsofs, donat que és una reflexió i no una exposició de teories científiques.
Es lleva per tant, una possibilitat que en principi semblava a l’aire, com si no es poguera reflexionar sobre la ciència des de una visió filosòfica, quan és obvi que sí. Compartint aquesta nova assignatura, filòsofs i científics, tal volta el malestar generat pels canvis podrien compensar aquest disgust, que tant perjudica a les humanitats.
Tot açò significa que les assignatures obligatòries vinculades a la Filosofia podrien veure reduïda la seua càrrega horària en una proporció important, a més de veure retallat el seu contingut més pròpiament filosòfic.


Castelló, a 5 de maig de 2008
GABINET DE PREMSA D’INICIATIVA DEL POBLE VALENCIÀ A CASTELLÓ.