Buscar

ESCRIT DE L'ASSEMBLEA DE VALÈNCIA

L’Assemblea de professors de Filosofia de Secundària i Batxillerat de les Universitats valencianes, reunida amb els professors de la Facultat de Filosofia i amb l’Assemblea d’Estudiants de Filosofia, davant la situació creada per l’esborrany que ha elaborat la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, decideix fer pública la seua preocupació per les conseqüències negatives per a un ensenyament de qualitat de la Filosofia.

Ens preocupa la reducció horària (de 3 hores a 2) que patirà l’assignatura de Filosofia de 1er de Batxillerat. Reducció que suposa la pèrdua d’un 33 % de la càrrega lectiva i que sembla incompatible amb una ampliació del temari com la prevista. A més, seria l’única assignatura present en els dos cursos de Batxillerat que no tindria tres hores en el primer, amb la qual cosa la preparació de la matèria en segon no comptaria amb la base suficient. Aquesta situació farà molt difícil el desenvolupament del currículum atribuït i, alhora, comportarà inevitablement un deteriorament en la percepció que l’alumnat tindrà de l’assignatura.

Ens preocupa igualment que la nova assignatura d’Educació per a la ciutadania de 2on de l’ESO quede afectada per la manca de coherència que suposa l’oferta en la pràctica de tres possibles itineraris que l’alumne pot triar al seu arbitri i que atempta directament contra la llibertat de càtedra del professor.

Donen el seu suport al present document representants dels Sindicats de l’Ensenyament (CCOO, STEPV), així com la Societat de Filosofia del País Valencià, la Societat de Filosofia de la Província d’Alacant i la Societat Acadèmica de Filosofia.


València, 9 de Maig de 2008.