Buscar

ASSEMBLEA URGENT PROFESSORS FILOSOFIA SECUNDÀRIA

Convoquem els Professors de Filosofia d'Ensenyament Secundari a una Assemblea que tindrà lloc en l'Aula Magna de la Facultat de Filosofia a les 18:00 hores del dia 4 de juny (dimecres).

Pensem que, a banda de les mobilitzacions que hem fet conjuntament amb els representants dels estudiants, del professorat de la Facultat i dels sindicats, el professorat en actiu als Instituts també ha d'organitzar la seua plataforma i acordar unes línies d'actuació per al futur.

Tractarem temes com ara la situació de la Filosofia al batxiller, la visita dels inspectors al centres, possibles acords a adoptar en els claustres, mesures que caldria prendre en cas que conselleria envie personal extern contractat per a professar l'Educació per a la Ciutadania...

Convidem també el professorat de Geografia i Història dels Instituts de Batxillerat a assitir a l'Assemblea.

Els professors de filosofia de l'Institut Joan Fuster de Sueca:

Joan Armenteros

Vicent Baggetto

Sílvia Gómez

Xavier Herrera

Xavier Serra

Document sobre la EPC de resposta dels claustres a Conselleria

Inicialment el varem rebre en castellà, enviat pels professors d'Alacant i ací us oferim una versió en valencià traduïda al IES Joan Fuster de Sueca:

EL CLAUSTRE DE PROFESSORS/ES DE L'IES ____________________, REUNIT EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA, davant de les propostes de La Conselleria d'Educació en relació a EpC, manifesta:

El pròxim curs acadèmic, 2008-2009, la Conselleria d'Educació contempla, a partir de l'Esborrany fet públic el 21 de maig del 2008, les següents modalitats per a implantar l’EpC en 2n ESO:

-Opció A: Cursar EpC d’acord amb els continguts mínims aprovats per la LOE, en anglès.

-Opció B: Reconeix la possibilitat d'objectar a la matèria, i ofereix l'alternativa de realitzar un treball cada trimestre els continguts del qual seran triats pels pares.

Davant d'aquestes propostes de l'Esborrany, la resolució definitiva de les quals eixirà a finals de juny, quan el curs acadèmic haja finalitzat, considerem oportú realitzar les consideracions següents:

-L'Opció A representa una maniobra política per a boicotejar l’EpC: aquesta assignatura pot ser discutible, però en cap cas Conselleria pot utilitzar el professorat, l'alumnat i els pares i mares per a dirimir disputes partidistes.

- Les conseqüències pràctiques que generaria l'Opció A són que ni els professors de Filosofia i Geografia i Història estaran suficient preparats per a impartir-la en anglés (fins i tot en el cas que acreditassen un nivell mitjà d'anglés), ni tampoc els alumnes tindran un nivell suficient de competència lingüística per a entendre i aprovar l’EpC.

-L'Opció B vulnera un dels principis essencials de l'educació: l'autonomia i la llibertat de càtedra del professor.

-L'Opció B s'oferta sense existir cap resolució judicial que qüestione la constitucionalitat de la matèria EpC. Per tant, la decisió de Conselleria no respecta ni l'autonomia educativa ni l'autonomia judicial.

-En el cas que una sentència judicial desautoritzés i invalidés la proposta de l'Opció B, per entrar en contradicció amb una llei superior (LOE), això suposaria que els alumnes que haguessen cursat i aprovat la dita opció B –D'acord amb els nous criteris d'avaluació contemplats- tindrien, a efectes acadèmics, EpC suspesa.

- L'Opció B genera innecessàriament trastorns organitzatius en els Instituts, perquè suposa desdoblar tots els grups d'EpC en Opció A i Opció B.

- El propi conseller Font de Mora va dir, en la roda de premsa del 21 de maig en què va anunciar l'Esborrany d'EpC, que no descarta fer el mateix (desdobles d'objectors) amb d’altres matèries afins a l’EpC de l'ESO. Si consentim açò ara, pot ser el principi d'una nova etapa en què l'educació es convertisca en un simple instrument polític al servei d'interessos electorals, siguen del PP o del PSOE o de qualsevol altre partit polític.

Per tot això, sotmetem a votació la proposta següent:

- No oferir el curs següent, 2008-2009, l'Opció B d'EpC de Conselleria, emparant-nos en la LOE, en el principi d'autonomia docent i en la irresponsabilitat a efectes acadèmics que suposaria per als alumnes. Sol·licitem el suport del Claustre i l'AMPA per tal de defendre públicament aquests principis en defensa d'una ensenyança de qualitat.

-Tot i que estem a favor d'una educació que afavorisca els Programes d'Incorporació Progressiva en llengües estrangeres, la proposta de Conselleria és precipitada, interessada (políticament) i d'elevat cost econòmic tenint en compte la falta de planificació. Tal vegada ara hi haja altres prioritats educatives sense cobrir. Per tant, sol·licitem que Conselleria reconsidere la seua proposta (Opció A) oferint el curs pròxim EpC en valencià o castellà.

________, a __ de ________ de 2008

CLAUSTRE DE PROFESSORS DEL I.E.S. _____________________________

AEF CONVOCA (Nou acte reivindicatiu)

Demà a les 11:00h classe pública a les portes de Les Corts.


T'apuntes???

Visita de l'inspector al IES JOAN FUSTER (Sueca)

Els propers dies els inspectors passaran pels vostres centres a preguntar als membres dels departaments d'història i de filosofia :

a) si sabeu anglès

b) quin nivell teniu

c) si us voleu fer càrrec de l'educació per a la ciutadania

A Sueca vam considerar que aquestes preguntes no havíem de contestar-les. Per això, vam elaborar aquest document. És l'única resposta que hem donat a l'inspector:

Els nostres departaments, cumplint la llei, assumixen l'assignatura d'Educació per a la ciutadania de segon de la ESO, tot i que trobem greus incoherències en el plantejament que fan tant el Ministeri com la Conselleria d'aquesta assignatura.
Arribat el moment de fer les desiderates (i no abans), farem el repartiment d'aquesta matèria sense discriminar-la de les altres. Seguirem en aquest moment els criteris que ens donen des de la prefectura d'estudis i la direcció d'aquest centre.


Els professors dels departaments d'Història i Filosofia del IES JOAN FUSTER de SUECA

DEFENSA DE LA FILOSOFIA I CONCENTRACIONS

Ahir vaig anar a la concentració de la plaça Manises en reivindicació de... de què? Hi havien cartells per tot arreu de totes les organitzacions sindicals reals i possibles, instituts a títol personal, ongs i, sobretot, antigovern autonòmic. Estaven els estudiants de la Facultat de Filosofia de València -en els que més em vaig fixar, amb els que més m'identificava.
I estava d'acord amb quasi totes les reivindicacions, per cert. Però eixe no és el tema.

La qüestió que planteje i que els filòsofs no hem d'oblidar, crec, és que eixes lluites "unitàries" eliminen la nostra diferència. Clar, algunes de les organitzacions que es presentaven a la plaça mai s'atrevirien a fer la més mínima crítica a l'actual govern central, i tota la càrrega va anar contra el conseller d'educació i el PP. Ja hem identificat a l'enemic comú.

Em negue.

Els tecnòcrates que no han dubtat en atacar i massacrar el pensament i una de les poques possibilitats d'exercir-lo abans d'arribar a la universitat no han segut els ministres i assessors del PP, no.

Personalment, em negue a oblidar.

I en quant a estratègia davant de la Conselleria intentaria, si fora possible arribar a parlar amb algun càrrec de nivell, que sentiren els nostres arguments, assumibles per ells també. I especialment, m'acudix ara, l'agravi comparatiu amb la majoria de les CCAA de l'Estat Espanyol en esta qüestió.Per a mi és fonamental també que connectem amb altres organitzacions -en ocasions a través de blocs, com aquest- de filòsofs que han encetat la lluita. També m'ho sembla la unitat bàsica de professors de secundària de filosofia, llicenciats en filosofia, estudiants de filosofia, professors de filosofia universitaris.

I no deixar de fer soroll, ni perdre esta incipient connexió.

Juan Armenteros
prof. filosofia IES Joan Fuster (Sueca)

Fotos dels estudiants de Filosofia a la concentració de la Plaça Manises

Molt grans!
Salutacions a tots!

Juan Armenteros

ELS DOMADORS

Fa uns dies volia estrenar-me col·laborant al blog que compartim Carmina i jo mateix -i tots els que vulgau participar-hi- i vaig escriure una cosa furiosa contra els responsables centrals i autonòmics de la incipient destrossa de la nostra tasca com a professors de filosofia i el desastrós tancament de l'entrada de sàvia nova als centres -i possiblement també del final a mig termini de la majoria de Facultats de Filosofia espanyoles. No la vaig publicar encara que la ràbia continua. Un no sap mai si la ràbia aprofita excuses alienes per eixir o és l'objectiu món exterior el que la provoca, així que millor -per escrit- mantenir la sang al deu.

Torne a redactar amb el dret autoproclamat de rectificar-me a mi mateixa segons el curs dels esdeveniments.

EPC

Els esborranys que ens han arribat als centres són una de les majors accions (happenings) que he vist a uns responsables polítics des que tinc record. Amb assessors de sobrada formació en història de l'art, han demostrat que el dadaisme no té secrets per a d'ells. Sense cap planificació, només per una reacció infantil a un decret elaborat per "l'altre" partit, es juga amb supòsits que eren fins aleshores d'obligat acompliment per tots. Ens revela a tots el famós -per a nosaltres, filòsofs- ilegalisme dels drets de què ens parlà Foucault i com és possible que la llei, que per definició hauria de ser universal, pot vincular a uns i no a altres.

S'ha parlat a les assemblees, ho parlem entre nosaltres, al·lucinem sense tripis pel mig: impartir la matèria en anglès, primera part del happening; que la programació puga ser elaborada pels departaments o, eventualment, pels pares, segona i brutal resolució. A això li diuen ordenar el sistema educatiu. Que s'ho pensen, perquè el precedent és finet. D'un deliri se seguix qualsevol cosa. ECQ.

FILOSOFIA I CIUTADANIA

(C) Mercedes Vandendorpe

Eixa conjunció diabòlica! I no per tindre res contra la filosofia pràctica (Eh, Adela?), sinó perquè s'ha convertit en l'estratègia perfecta per menysprear una matèria que, encara que ferida, mantenia un cert prestigi -i ara, a més, com que s'ha fet tan críptica per a tots aquells que no tenen per costum agafar llibres voluntàriament de tant en tant, damunt afegia una aura de misteri eleusí. Amb el canvi i la conjunció es convertix -i més enllà de la reducció horària- en una maria (Sí, Adela) i no perquè la filosofia pràctica siga una maria, sinó perquè -que tot s'ha d'explicar- hi ha una associació pavloviana entre la històrica alternativa a la religió concordada amb el Vaticà i el caràcter de maria, sense eufemismes. I això té difícil arreglo, encara que es pot treballar molt dignament fent una elaboració prèvia amb l'alumnat de la qüestió.

Si afegim la reducció a dues hores en primer i també, possiblement, en segon a curt termini -i la desaparició a mig termini i no cal ser profeta- el treball tecnòcrata, zombies a l'hipermercat, està molt ben acabat. I l'assassí, as usual, va ben vestit.

(to be continued)

Juan Armenteros
prof. filosofia a IES JOAN FUSTER (SUECA)

ACTIVITAS DELS ESTUDIANTS DE FILOSOFIA. Campament Diógenes

El campament dels estudiants de filosofia segueix endavant cada vegada amb més professors fent classes a l'aire lliure, aparicions ja no sols en premsa escrita i activitats culturals tipus lectures públiques de textos filosòfics però tenim una mala notícia estan avisats d'un desallotjament imminent, hui a les sobre les 12.30, 13 h acudirà la policia a fer-los fora. Els medis ja estan avisats (fins i tot el país ha confirmat assistència) i ells ja han acordat realitzar una petita performance.

Amb tot, l'opinió més o menys generalitzada és positiva. S'ha aconseguit soroll, presència diària en els medis i, si no falla, hui fins i tot en un de nacional (tenim tanen avisats del problema en general el caiga quien caiga, Buenafuente, etc. però esperem resposta)

La setmana que ve l'assemblea organitza també unes jornades informatives amb un parell de xarrades, taules rodones, algun concert, un dinar popular, etc. Espere que entre demà i el dissabte estiga informatitzat el programa confirma.

ESCRIT DE L'ASSEMBLEA DE VALÈNCIA

L’Assemblea de professors de Filosofia de Secundària i Batxillerat de les Universitats valencianes, reunida amb els professors de la Facultat de Filosofia i amb l’Assemblea d’Estudiants de Filosofia, davant la situació creada per l’esborrany que ha elaborat la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, decideix fer pública la seua preocupació per les conseqüències negatives per a un ensenyament de qualitat de la Filosofia.

Ens preocupa la reducció horària (de 3 hores a 2) que patirà l’assignatura de Filosofia de 1er de Batxillerat. Reducció que suposa la pèrdua d’un 33 % de la càrrega lectiva i que sembla incompatible amb una ampliació del temari com la prevista. A més, seria l’única assignatura present en els dos cursos de Batxillerat que no tindria tres hores en el primer, amb la qual cosa la preparació de la matèria en segon no comptaria amb la base suficient. Aquesta situació farà molt difícil el desenvolupament del currículum atribuït i, alhora, comportarà inevitablement un deteriorament en la percepció que l’alumnat tindrà de l’assignatura.

Ens preocupa igualment que la nova assignatura d’Educació per a la ciutadania de 2on de l’ESO quede afectada per la manca de coherència que suposa l’oferta en la pràctica de tres possibles itineraris que l’alumne pot triar al seu arbitri i que atempta directament contra la llibertat de càtedra del professor.

Donen el seu suport al present document representants dels Sindicats de l’Ensenyament (CCOO, STEPV), així com la Societat de Filosofia del País Valencià, la Societat de Filosofia de la Província d’Alacant i la Societat Acadèmica de Filosofia.


València, 9 de Maig de 2008.

CLAUSTRE IES SOROLLA SOBRE EpC

CONSIDERACIONS DEL CLAUSTRE DE L’IES SOROLLA DAVANT L’ESBORRANY QUE ESTABLEIX LES CONDICIONS PER IMPARTIR LA NOVA MATÈRIA D’EDUCACIÓ PER LA CIUTADANIA EL PRÒXIM CURS EN 2n.ESO

1.Rebutgem la pretensió d’imposar la docència d’aquesta matèria en llengua anglesa, perquè l’alumnat no disposa del nivell de coneixement de la llengua anglesa, ni el professorat ha estat format per a fer possible això adequadament. A més a més, l’alumnat tindria grans dificultats per enfrontar-se a un camp semàntic delicat i ambigu, en el qual només el domini de la llengua li permetria comprendre de forma adequada.

2.Si cal encetar un procés d’educació plurilingüe als centres de secundària, semblaria més adient fer-ho atenent a un procés global, d’implantació progressiva, i amb formació del professorat. I no amb una matèria nova d’una hora en segon de l’ESO, de manera improvisada i inconnexa.

3.A l’article dos de l’esborrany s’estableix la intervenció de les famílies en qüestions pedagògiques i didàctiques (opció B). Entenem que eixes qüestions són competència exclusiva del professorat, que és qui elabora la programació a partir d’uns continguts fixats per la Conselleria en el decret 112/2007 i el Projecte Educatiu de Centre (PEC).

4.Eixa opció B permet l’alumne, de conformitat amb la seua família, elegir els temes de treball a avaluar, vulnerant la llibertat de càtedra, desautoritzant el professorat i minusvalorant l’assignatura, afectant també a l’autonomia del centre, ja que es podrien ocasionar, amb alta probabilitat, contradiccions amb el Projecte Educatiu de Centre (PEC). Aquesta mesura crearia un greu precedent en posar en qüestió la competència del professorat i del mateix legislador que ha establert el currículum de la matèria.

5.També ens sembla gravíssim la tercera opció, que s’estableix en la Disposició Addicional Segona, segons la qual “els centres docents garantiran la deguda atenció educativa a l’alumnat que, per decisió de la família, no curse la matèria d’Educació per la Ciutadania en cap de les dues opcions (...) sense que això supose ofertar una alternativa curricular”. Açò estableix l’opció de l’objecció real a la matèria.

7.Entenem que pot haver una DISCRIMINACIÓ a l’alumnat, ja que estableix dues opcions (A i B) molt diferents quant a objectius, continguts i criteris d’avaluació, és a dir en les condicions per superar l’assignatura. La tercera opció (no cursar l’assignatura) evidentment agreuja totes les consideracions anteriors sobre un obvi menyspreu a la nova matèria.

7.Entenem que l’aparició d’una nova matèria obligatòria com Educació per la Ciutadania representa una oportunitat per concretar aspectes del currículum transversal (educació en valors) així com altres específics de les àrees de Ciències Socials i Filosofia. Veiem a més una continuïtat entre aquesta matèria i l’Ètica de 4t.ESO, així com la Filosofia de Batxiller (un aspecte especialment transcendent, donada l’OBLIGATORIETAT de aquestes assignatures).

València, 14 de Maig de 2008

NOTÍCIA, hui al Levante

enseñanza

Los directores de los institutos reclaman que Ciudadanía se imparta en valenciano

La Associació de Directors d'Instituts de Secundària del Pais Valencià se cuestionó ayer por qué la nueva asignatura de Ciudadanía se ha de impartir en inglés y no en una de las dos lenguas oficiales de la Comunitat. Los responsables han analizado también el programa Èxit del que han dicho que el refuerzo que la conselleria propone será "insuficiente" para reforzar al alumno con fracaso.


http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008051400_19_446131__ComunitatValenciana-directores-institutos-reclaman-Ciudadania-imparta-valencianol'ASSEMBLEA D'ESTUDIANTS blog

En aquest blog podeu trobar informació de les activitats que van realitzant els estudiants. A l'apartat de links pegarem aquest per a que pugueu visitar-lo còmodament.

campamentodiogenes.blogspot.com

ELS ESTUDIANTS DE FILOSOFIA


A hores d'ara els estudiants de filosofia continuen i continuaran acampats fins el 21 de Maig. Han aconseguit traure als professors de les aules per tal de donar les classes al campament. Cada dia a les 15h es cel.lebra una assemblea i decideixen els passos a seguir, la participació en aquesta és creixent cada dia.
Després del dia 21 continuaran amb altres accions i nosaltres desde el blog informarem de cada pas que donen.


Salut.

CONVOCADA MANIFESTACIÓ

STEPV-Iv, F.E. de CCOO-PV i FETE-UGT-PV convoquen mobilitzacions contra les últimes actuacions de l’administració educativa. La publicació del pla EXIT, el desgavell d’Educació per a la Ciutadania, i els nous currículums i horaris per al curs que ve, provoquen la indignació del professorat.


Concentració per al dimecres 21 de maig a les 18 hores, a València, a la Plaça de Manises, a Alacant, davant la Casa de les Bruixes i a Castelló, davant la Casa dels Caragols.


NOTÍCIES: El Mundo

REDUCCIÓN HORARIA

Los profesores de Filosofía están preocupados por el borrador de enseñanza de la Conselleria

  • La materia se impartirá dos horas semanales -en lugar de tres- en 1º de Bachillerato
VALENCIA.- La Asamblea de profesores de Filosofía de Secundaria y Bachillerato, los profesores de la Facultad de Filosofía y la Asamblea de Estudiantes de Filosofía, han mostrado su "preocupación" por el borrador elaborado por la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana.

Estas asociaciones han informado en un comunicado que este borrador tiene "consecuencias negativas para una enseñanza de calidad de la Filosofía".

"Nos preocupa la reducción horaria (de tres horas a dos) que sufrirá la asignatura de Filosofía de primero de Bachillerato", han declarado, pues "supone la pérdida de un 33% de la carga lectiva" y "parece incompatible con una ampliación del temario como la prevista".

La pérdida de horas en primer curso de Bachillerato, han informado las asociaciones, provocaría "que la preparación de la materia en segundo no contara con la base suficiente", lo que "hará muy difícil el desarrollo del currículum atribuído" y comportará "un deterioro en la percepción que el alumnado tendrá de la asignatura".

Las mismas fuentes han declarado su "preocupación" por "que la nueva asignatura de Educación para la ciudadanía de segundo de ESO quede afectada por la falta de coherencia que supone la oferta en la práctica de tres posibles itinerarios que el alumno puede elegir y que atenta directamente contra la libertad de cátedra del profesor".

Las asociaciones de filósofos han declarado que los representantes de los Sindicatos de la Enseñanza (CCOO, STEPV), y la Sociedad de Filosofía del País Valencià, la Societat de Filosofía de la Provincia de Alicante y la Sociedad Académica de Filosofía dan "su apoyo" a estas reclamaciones.

NOTÍCIES: El Levante

enseñanza

Los filósofos levantan la voz

Los profesores de Filosofía no quieren que la asignatura quede mermada en el número de horas en el Bachillerato como prevé la Conselleria de Educación. Tampoco están satisfechos con que la orden de Educación para la Ciudadanía contemple tres itinerarios posibles en la Comunitat Valenciana. Un manifiesto de profesores y alumnos de diferentes niveles evidencia el malestar.

Maite Ducajú, Valencia
El colectivo de profesores de Filosofía, tanto los de la Universitat como los de los institutos de Secundaria, y sus alumnos señalaron ayer que les "preocupa" el diseño de la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía previsto por la conselleria porque "atenta directamente contra la libertad de cátedra docente". En su opinión, la materia "queda afectada por la falta de coherencia que supone la oferta en la práctica de tres posibles itinerarios que el alumno puede elegir a su arbitrio".
En asamblea, estos profesores y estudiantes, como los sindicatos CC OO y STE-PV y las sociedades de Filosofía han elaborado un manifiesto conjunto para expresar su temor por "las consecuencias negativas para una enseñanza de calidad de la Filosofía" de diversas normas de la conselleria, como el borrador que prevé una reducción horaria de la materia en primero de Bachillerato.
La conselleria ha elaborado un borrador donde la asignatura denominada Filosofía y Ciudadanía -no confundir con Educación para la Ciudadanía de segundo de la ESO- pasará de tener 3 horas semanales a 2.
"La reducción que supone la pérdida de un 33% de la carga lectiva parece incompatible con una ampliación del temario. Además, sería la única asignatura presente en los dos cursos de Bachillerato que no tendría tres horas en primero, con lo cual la preparación de la materia en segundo no contaría con la base suficiente. Esta situación hará mas difícil el desarrollo currricular y comportará un deterioro en la percepción que el alumno tendrá de la asignatura" -lo que se conoce como "maría"- indican.


VISITA DE L'INSPECTOR ALS CENTRES

Davant de la propera visita de l'inspector als centres, al voltant de l'assignatura epc de segon d'eso.


Els nostres departaments, c0mplint la llei, assumixen l'assignatura d'Educació per a la ciutadania de segon de la ESO, tot i que trobem greus incoherències en el plantejament que fan tant el Ministeri com la Conselleria d'aquesta assignatura.
Arribat el moment de fer les desiderates (i no abans), farem el repartiment d'aquesta matèria sense discriminar-la de les altres. Seguirem en aquest moment els criteris que ens donen des de la prefectura d'estudis i la direcció d'aquest centre.

Els professors dels departaments d'Història i Filosofia
del IES JOAN FUSTER de SUECA

NOTÍCIES ( Com estan les coses a Madrid)

Plataforma en defensa de la Filosofía. Hemos tenido un pequeño éxito.

Hola a todos y a todas,

1. La primera cuestión es informar es de que se ha
aprobado la tercera hora de Filosofía de 1º de
Bachillerato en el Consejo de Gobierno de la CM. Ahora
tiene que ir al Consejo Escolar de la CM, donde no creemos
que haya problema, y después se publicará.

2. La segunda cuestión es invitaros a la reunión-asamblea
que vamos a realizar en la Universidad Complutense, en la
Facultad de Filosofía, este viernes día 9, a las 17.30 de
la tarde.

En ella queremos abordar:

- Balance de los éxitos conseguidos hasta
el momento
- Debate sobre las acciones a llevar a
cabo:
- Gran asamblea en el Lope de Vega
para organizar el
movimiento por las demás
reivindicaciones.
- Ruegos y preguntas
>
> Atentamente recibir un cordial saludo.

FILOSOFIA RESISTE

Des d'Alacant més informació sobre la qüestió. Us deixe el link d'aquest bloc:
http://www.profesfiloalicante.blogspot.com/

NOTÍCIES: Proposició de no llei

Iniciativa presenta proposició no de Llei en defensa de l’ensenyament de la Filosofia.

Oltra i Mollà demanen al Consell que evite la desaparIció de les hores lectives d’assignatures relacionades en la matèria.
Les diputades d’Iniciativa, dins del Grup Parlamentari de Compromís pel País Valencià, Mireia Mollà i Mònica Oltra, han enregistrat una proposició no de Llei, en defensa de l’ensenyament de Filosofia en l’ensenyament mitjà, després de l’amenaça de reducció de les hores lectives d’aquesta matèria.
En la proposició dels ecosocialistes, es demana a les Corts a que, per una banda, insten al Consell a que es comprometa a que l’assignatura d’Educació per la ciutadania es puga impartir també en les dues llengües oficials de la nostra comunitat autònoma, i siga impartida per llicenciats en filosofia, que s’insten, igualment, al Govern Central a no reduir les assignatures relacionades amb la Filosofia, ni les seues hores setmanals i a que explique què passarà amb l’assignatura que s’ofertarà als alumnes que no volen cursar religió catòlica, ja que l’actual Alternativa a la religió desapareix suposant aquest canvi una pèrdua de càrrega lectiva per als departaments de filosofia.
Segons les diputades d’Iniciativa, existeix una preocupació la possibilitat que les distintes reformes educatives disminuisquen de manera dràstica les hores lectives relacionades amb la filosia, “ necessàries per facilitar la capacitat crítica i la formació de les persones”.
L'aplicació de la LOE afectarà, en general, a la possibilitat d'un ensenyament integral i de qualitat en devaluar-se els continguts més teòrics de l'educació, com són els científics i els filosòfics. Açò és a causa d'una orientació cap a la proliferació res harmoniosa d'assignatures optatives en el currículum. Arrossegada per aquesta inèrcia, aquesta reforma afectarà les assignatures pròpiament filosòfiques, alterant tant els continguts com l'assignació d'hores per al seu desenvolupament.

A més del que suposa la retallada de la filosofia en l’ensenyament públic per als alumnes, hi ha també una greu afecció a les persones que han estudiat la llicenciatura de filosofia, els quals veuran més limitades encara les seues eixides professionals.
La càrrega científica és abundant al nou currículum, en detriment, de les humanitats. La proposta d’impartir a primer de batxiller “Ciencias del Mundo Contemporáneo”, tant al humanístic com al científic, es presenta com una ferramenta per a reflexionar sobre la importància de la ciència i la tecnologia als segles XX i XXI. Sense dubtar de tan bones pretensions, el que no poden entendre els professors de Filosofia és que aquesta reflexió siga exclusiva dels científics. De fet, la premsa estatal va publicar a octubre que aquesta nova assignatura podria impartir-se per científics i filòsofs, donat que és una reflexió i no una exposició de teories científiques.
Es lleva per tant, una possibilitat que en principi semblava a l’aire, com si no es poguera reflexionar sobre la ciència des de una visió filosòfica, quan és obvi que sí. Compartint aquesta nova assignatura, filòsofs i científics, tal volta el malestar generat pels canvis podrien compensar aquest disgust, que tant perjudica a les humanitats.
Tot açò significa que les assignatures obligatòries vinculades a la Filosofia podrien veure reduïda la seua càrrega horària en una proporció important, a més de veure retallat el seu contingut més pròpiament filosòfic.


Castelló, a 5 de maig de 2008
GABINET DE PREMSA D’INICIATIVA DEL POBLE VALENCIÀ A CASTELLÓ.