Buscar

Dia Mundial de la Filosofia a Sueca

Taula Redona a la Universitat sobre la EPC (fotos i àudio)

Àudio de la taula redona en format wav


Ja vindrà el comentari.

Salut!


Juan Armenteros

Àgora filosòfica a Sueca el 20N (Dia Mundial de la Filosofia)

DIA MUNDIAL DE LA FILOSOFIA

IES Joan Fuster
(Sueca)

1. Exposició de dibuixos sobre el mite de la caverna de Plató realitzats per alumnes de segon de Batxiller.

2. Àgora filosòfica a la plaça de l’ajuntament de Sueca:

a) Què és per a tu la filosofia?

b) Debat sobre si hi ha que expulsar la filosofia del sistema educatiu, és a dir, de la polis.

c) Debat sobre si no hauria que deixar que els savis (filòsofs o científics o tècnics) ens governaren i deixar així de costat els plantejaments democràtics que tant ens cansen i dels que tant desconfiem.

d) El coltan o tot està relacionat. La nostra pau i benestar no són aliens o estranys a les guerres i la pobresa d’altres zones del planeta que habitualment ens semblen molt allunyades i sense connexió amb el nostre món. Document d’Amnistia Internacional sobre les guerres al centre d’Àfrica pel control de la producció del coltan.

DIA MUNDIAL DE LA FILOSOFIA

IES Joan Fuster
(Sueca)

Enquesta [prèvia o in situ] als alumnes:

A) Creus que pot tenir algun sentit dedicar-se a pensar en coses inútils, és a dir, que ni serveixen per a res pràctic, ni ens permeten obtenir cap tipus de benefici?

B) Els temes i els plantejaments dels filòsofs te semblen interessants? Per què?


C) Es deu seguir ensenyant filosofia als instituts o caldria suprimir-la i substituir-la per alguna altra matèria més profitosa?

D) En alguna altra matèria de las que has estudiat t’han preguntat alguna cosa semblant a la plantejada en la qüestió anterior? A què creus que es deu això?

La EPC a debat (convocatòria definitiva)

La EPC a debat: 17 de Novembre

La UNESCO ha establert, amb caràcter anual, la celebració del "Dia Mundial de la Filosofia" a la tercera setmana del mes de Novembre. Amb tal motiu, Iniciativa per a la Defensa de la Filosofia, en colaboració amb el Fòrum de Debats de la Universitat de València, organizta una Taula Redona baix el títol "L'educació per a la ciutadania a debat" a la que participaran:

Sergio Sevilla. Universitat de València. Moderador
Concha Gómez. Secretària Autonòmica d'Educació.
Gemma Piqué. Presidenta de la Confederació "Gonzalo Anaya" de FAPAS del País Valencià.
Ramón López. Presidente de la FAPA Gabriel Miró de Alicante. Miembro de la comisión permanente de la COVAPA
Vicente Morro. Secretari de la Concapa de la C.V. i president del Fòrum de la Família a València.
Rafael Cuesta. STEPV
Luis García Trapiello. CC.OO.

Lloc: Aula Magna de l'Edifici central de la Universitat. C/La nau
Data i Hora: Dilluns, 17 de novembre a les 19 hores.

La EPC a debat

Títol de la taula redona: "L'EpC a debat"
Participants: Sergio Sevilla. Universitat de València. Moderador
Concha Gómez. Secretària Autonòmica d'Educació.
Gemma Piqué. Presidenta de la Confederació
"Gonzalo Anaya" de FAPAS del País
Valencià.
Vicente Morro. Secretari de la Concapa de la C.V.
I president del Fòrum de la Família
A València.
Rafael Cuesta. STEPV
Luis García Trapiello. CC.OO.

Organitza: Plataforma Iniciativa per a la defensa de la filosofia
En col·laboració amb l'Aula de Debats de la
Universitat de València

Lloc: Aula Magna de l'Edifici central de la Universitat. C/La nau
Data i Hora: Dilluns, 17 de novembre a les 19 hores.

Nota: és possible que hi haja també un representant de la
FAPA Gabriel MIró de Alicante. Encara que no està confirmat. Els altres membres sí han confirmat, però poden hi haure canvis, sempre intentant equilibri d'antagonistes.

Doneu difusió si us plau.

Salut!

Reunió Plataforma Iniciativa en Defensa de la Filosofia 3-XI-08.

Amb un poc de retard, publiquem el resum de la reunió de 3/XI:

El dia 3-XI-08 es va reunir la Plataforma Iniciativa en defensa de la filosofia i arribàrem als següents acords:

1. Dia mundial de la filosofia (20-XI). La Plataforma IDF vol impulsar la celebració d’aquest dia en la Comunitat Valenciana seguint la convocatòria de la UNESCO. Les activitats que estem organitzant són les següents:
a)Taula redona sobre la situació de l’ensenyament de la matèria Educació per la ciutadania a la nostra comunitat, amb la participació de representants de l’administració educativa autonòmica, sindicats i associacions de pares i mares d’alumnes. La data de celebració serà el 17 de novembre de 2008, per la vesprada.
b)Conferència sobre la filosofia de Plató dirigida a alumnes de segon de Batxiller en la Facultat de Filosofia de València (dia 20 de novembre, pel matí, amb grups prèviament concertats).
c)Conferència a càrrec d’un filòsof rellevant d’àmbit estatal. Estem en contacte amb varis d’ells i ajustant agendes per concretar qui podria estar amb nosaltres eixe dia (20-XI).
d)Donar publicitat a les diferents activitats que en celebració d’aquest dia es realitzaran als instituts d’ensenyament secundari de la nostra comunitat.

2. Filosofia i Ciutadania de primer de Batxiller:
a) Organitzar la recollida de signatures dels professors de filosofia d’ensenyament secundari i universitari manifestant la disconformitat amb la reducció d’una hora lectiva en l’horari setmanal assignat a aquesta matèria.
b) Organitzar i promoure acords i declaracions dels Departaments de filosofia dels IES de la Comunitat valenciana en protesta per les conseqüències negatives que per a la formació dels alumnes de Batxiller té la reducció horària de la matèria Filosofia i Ciutadania de primer de Batxiller.
c) Preparar els contactes amb la Conselleria d’Educació per iniciar un diàleg que ens permeta presentar propostes per recuperar la tercera hora de Filosofia i Ciutadania.

3. WEB www.iniciativafilosfia.org :
Millorar el seu disseny, dotar-la de més continguts i fomentar el seu ús com a eina d’intercomunicació i d’expressió a disposició dels membres de la comunitat filosòfica valenciana.

4. Coordinació amb altres organitzacions i col·lectius preocupats per la situació de la filosofia en el sistema educatiu:
a)Participar en la Plataforma estatal en defensa de la filosofia.
b)Acordar un manifest comú amb les comunitats de Galícia i Catalunya per tal de reivindicar la recuperació de la tercera hora de Filosofia i Ciutadania de primer de Batxiller.
València, 3 de novembre de 2008.
Iniciativa en defensa de la filosofia.