Buscar

Algunes xifres del curs que acaba

La reducció de la Filosofia de primer de batxiller a dues hores té conseqüències negatives també en l'àmbit estrictament laboral -no ens oblidem d'aquest aspecte sobre el que apenes s'ha dit res. Si intentem fer un càlcul a partir d'algunes dades ja disponibles, però, que caldrà elaborar amb més cura a partir d'altres amb major concreció, l'efecte de la reducció de la filosofia és grosso modo quantificable així:
Segons dades del MEC, la Comunitat Valenciana compta amb 432 centres que imparteixen batxiller (sumant públics i privats) i en aquest curs el nombre d'unitats/grups d'alumnes en aquest nivell educatiu ha estat de 2.160. No tenim dades ara per ara per conéixer el nombre separat d'unitats/grups en primer i segon de batxiller, però es pot fer una operació senzilla de divisió per dos sobre eixa xifra ja que normalment el nombre de grups de primer sol ser igual o superior al de segon. Tenim així la dada de 1.080 unitats/grups en primer de batxiller. I a cada d'un d'ells se'ls ha "podat" una hora de filosofia en Filosofia i ciutadania. Per tant són 1.080 hores, les quals amb una simple divisió entre 18, que són les hores lectives que fan un horari en la pública, fan 60. És a dir la polida que li han pegat a la filosofia ha suposat ja aquest curs la pèrdua de l'equivalent a 60 professors de filosofia.

La reducció de places de la nostra especialitat s'ha hagut de notar, doncs, en molts centres en aquest curs. És cert que les
determinants de l'horari laboral de cada professors són múliples i que cada centre i cada departament de filosofia ho haurà resolt com haurà pogut. Però si el càlcul que ací presentem s'aproxima a la realitat, això significa que en el comput total la xifra és, diríem, més que rellevant.

Però a més a més cal sumar a aquesta xifra la de les hores perdudes pel saboteig de la conselleria a l'Educació per la ciutadania de segon d'ESO. Ací disposem de la dada que es baralla per al proper curs referent a la quantitat de professors itinerants a contractar per impartir aquesta matèria en anglés: 120. Si suposem que la meitat de les hores d'aquests professors corresponen als departaments de filosofia i l'altra als de Geografia i Història, tenim que ens estant xuclant altres 60 professors.

Vistes les dades sembla clar que al menys la conselleria hauria evitat els efectes negatius de la reducció de la filosofia de primer de batxiller en els horaris dels professors de filosofia, si haguera deixat que donàrem l'EpC sense passar per la pedra de l'anglés. Però no ha estat així i la situació proporciona un balanç brutal: l'equivalent d'uns 120 professors menys de filosofia d'una tacada (doble).

Aquestes xifres són només un intent d'aproximació, però valen a l'espera de tenir-ne de millors. Monstren un panorama desolador de la situació que la nostra especialitat i del seu futur a l'ensenyament secundari a la nostra comunitat.

El que és curiós no és sols que la conselleria ens jibaritze
amb tanta insistència (ni els diferents motius que puga tindre'n, més o menys ocults, respecte de la nostra especialitat), sinó també la passivitat dels que ja pateixen directament aquestes conseqüències. Serà la vessant estoica que marca el caràcter del col·lectiu dels professors de filosofia la que ens fa assitir a tot açò amb la distància del ¡Abstine et sustine!

És cert que la maquinària politica i administrativa que hi ha darrere de tot açò és molt poderosa i que ens trobem desarmats davant les seues desvergonyides pisades. Però també és cert que la nostra capacitat de resposta i de contestació és molt més gran del que hem manifestat com a col·lectiu fins al moment.