Buscar

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA FILOSFIA (Alacant)

En el IES Figueras Pacheco el passat dimarts, davant l'atac que sofreix la Filosofia, el col.lectiu de professors ha decidit constituir la Societat de Filosofia de la província d'Alacant.
Ací teniu l'adreça del blog on podeu firmar el manifest:


http://www.filosofia-alicante.blogspot.com/

CONVOCADA ASSEMBLEA A VALÈNCIA

Dia 8 de maig convocada assemblea a la Facultat de Filosofia de València amb motiu de debatre sobre les possibles mesures per tal d'impedir la reducció d'hores de filosofia a secundària.

Assistirem, no? Profes, alumnes.....

COM ESTAN LES COSES a hores d'ara

De Intersindical, sobre la reuníó d'ahir mateix.

"La mesa sectorial sobre la implantació del nou batxillerat acaba sense que l'administració assumesca compromisos sobre les qüestions més conflictives

STEPV-Iv continuarà treballant en el Consell Escolar Valencià per tal que la Filosofia no perda càrrega lectiva i que s'implante progressivament la modalitat científico-tecnològica en tots els centres

El desplegament de la LOE (Llei Orgànica d'Educació) obliga a les administracions educatives a implantar el primer curs del nou batxillerat per al proper curs 2008-2009. I el segon curs en l'any 2009-2010.

En el marc d'aquest desplegament s'han produït dues meses de negociació en les quals, els sindicats de la mesa sectorial, han fet esmenes al nou decret de currículum presentat per la conselleria.

Les qüestions fonamentals del debat s'han centrat en el desplegament i integració dels actuals batxillerats tecnològics dins del batxillerat científic i en l'intent –per part de l'administració– d'equiparar l'ensenyament de la Filosofia al de la Religió.

Cal recordar que la LOE redueix les quatre modalitats de batxillerat actuals (científic, humanístic, tecnològic i artístic) a tres, científic-tecnològic, humanístic i artístic, i que la llei obliga, a l'administració i als centres, a oferir obligatòriament les dues primeres modalitats.

La generalització de la modalitat científico-tecnològica obliga a la conselleria a invertir en centres i en professorat per garantir un desplegament adequat de la LOE, cosa que, ara per ara, l'administració només garanteix en aquells centres que estaven impartint la modalitat tecnològica del batxillerat actual.
L'altra qüestió que ha suposat un desencontre important ha estat la proposta de reduir una hora lectiva del currículum de Filosofia de 1r de batxillerat. Tot i que el Ministeri d'Educació ha creat una nova assignatura anomenada "Ciències per al Món Contemporani" que obliga a una nova distribució de la càrrega lectiva total, per a l'STEPV-Iv, en cap cas ha de ser la Filosofia l'especialitat que ha cedir-li les hores, i de fet, altres CCAA han mantingut l'actual càrrega de tres hores, per exemple, distribuint les hores de Religió entre els dos cursos.
STEPV-Iv ha defensat que hi haja una transformació progressiva dels actuals batxillerats científics (ofertats per tots els centres) en batxillerats cientifico-tecnològics, i que, en tot cas, és la Conselleria la que ha de garantir l'oferta i la que ha de procurar la implantació. També cal que es mantinga, en tots els casos, l'actual càrrega lectiva de l'especialitat de Filosofia.
En cap dels dos casos l'administració ha volgut assumir compromisos concrets i ha dit que durà el Projecte de Decret a debat del Consell Escolar Valencià. El sindicat tornarà a presentar les seues propostes en aquest òrgan i esmenarà de nou el document per tal que quede palesa que les demandes que s'han fet hui no són només del sindicat, sinó del conjunt de la comunitat educativa.
A més a més, encetarà una campanya de sensibilització i recolzament en els centres educatius per tal que la Filosofia no quede relegada a un segon pla en el currículum valencià.
STEPV-Iv considera que ha fet propostes factibles, raonades i fonamentades pedagògicament, que és l'administració valenciana la que té la responsabilitat de garantir un desplegament adequat de la nova llei educativa i que el professorat, en cap cas, acceptarà que la Filosofia –assignatura obligatòria, de gran importància formativa per a tot l'alumnat i que només es dóna en el batxillerat– tinga la mateixa càrrega lectiva que la Religió –assignatura voluntària per a l'alumnat que només es tria per motius ideològics.
València, 24 d'abril de 2008"

CONCENTRACIÓ

ANITPENSAMENT

Al president de la societat de filosofia del País Valencià

Els professors de filosofia del IES Joan Fuster presenten aquest escrit:

Benvolgut president de la Societat de Filosofia del País Valencià:

Els professors de Filosofia de l’I.E.S. Joan Fuster de Sueca li manifestem la nostra inquietud pels canvis que afecten la docència en la nostra àrea segons l’esborrany que ha elaborat la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana.

En primer lloc, ens preocupa la reducció horària (de 3 hores a 2) que patirà l’assignatura de Filosofia de 1er de Batxillerat. Reducció que curiosament va acompanyada d’una ampliació del temari (en la part de filosofia pràctica). Situació que farà molt difícil el desenvolupament del currículum atribuït i que, alhora, comportarà inevitablement un deteriorament en la percepció que l’alumnat tindrà de l’assignatura.

En segon lloc, caldria saber què passarà amb l’assignatura que s’ofertarà als alumnes que no volen cursar religió catòlica, ja que l’actual Alternativa a la religió desapareix. Aquest canvi també suposarà una pèrdua de càrrega lectiva per al departament de Filosofia.

En tercer lloc, la nova assignatura d’Educació per a la ciutadania de 2on de l’ESO, segons el projecte de la Conselleria, haurà de ser impartida en anglès. Amb la qual cosa en la major part dels casos no podrà ser assumida per professorat dels departaments de Filosofia, sinó que acabarà incrementant la càrrega horària dels departaments d’Anglès i requerint la creació d’una borsa de treball específica.

        Sueca 21 d’abril del 2008

        Joan Armenteros

        Vicent Baggetto

        Sílvia Gómez

        Xavier Herrera

        Xavier Serra

  Professors del Departament de Filosofia de l’IES Joan Fuster

SABIEU QUÈ...

...a Madrid els professors i estudiants de filosofia s'han tancant a la facultat per tal de reivindicar el seu espai?

...l'ultima legislació redueix les hores de Filosofia i Ètica a secundària i al batxillerat?

...la filosofia passa a ser l'assignatura que menys hores té a secundària?

MAKING FUCKIN CITIZENS

Educació per a la ciutadania en anglés? Making fuckin citizens

Filosofia de 3 a 2 hores al batxillerat? Making fuckin citizens

Reducció d'hores acompanyada d'augment de temari? Making fuckin citizens

Desaparició de l' alternativa a la religió? Making fuckin citizens

Pensem dir alguna cosa? Making fuckin citizens

Pensem fer alguna cosa? Making fuckin citizens


Todos queremos ser Forrest Camps.