Buscar

COMUNICAT DEL CLAUSTRE DEL IES BALLESTER GOZALBO SUBSCRIT PER UNANIMITAT A l'IES JOAN FUSTER (SUECA) - Sobre la EPC

El claustre de l'IES Ballester Gozalbo, reunit en sessió ordinària el dia 9 de juliol del present any, en relació amb la matèria Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans, ha acordat acatar la Resolució de 4 de juliol de 2008 de la Conselleria d'Educació, encara que manté el seu desacord amb l'Ordre de 10 de juny de 2008 per la que s'estableixen formes d'organització pedagògica per a impartir la mencionada matèria.

Alhora el claustre ha manifestat per unanimitat que vetllarà per l'estricte compliment de la legalitat vigent, controlant que els que imparteixen l'assignatura estiguen capacitats professionalment per a fer-ho i utilitzen com a llengua vehicular a l'aula exclusivament l'anglés, tramitant les corresponents denúncies en cas que no ho estigueren.

Igualment s'informarà les famílies a principis de curs del que suposa impartir aquesta assignatura en anglés.

Finalment desitgem fer constar que la nostra actuació ha segut sempre, i en aquest moment, de defensa de la legalitat. La dignitat de l'educació i el respecte a la ciutadania han segut sempre els nostres objectius, denunciant la maniquea hipocresia que utilitza l'administració per confondre l'opinió pública.

A València, 8 de juliol de 2008

CLAUSTRE DE PROFESSORS DE L'IES BALLESTER GOZALVO. VALÈNCIA.

2 comentaris:

Agustín

Em sembla important que es "vigile" als que vajen a impartir-la. Anem a donar suport al notre estimat Forense d'Educació.

Salutacions,

Agustí

Juan

Doncs sí, Agustí. Ara toca, en esta qüestió, ser màximament legalista. Fins i tot, literalista.
A vore si se sosté.