Buscar

Al president de la societat de filosofia del País Valencià

Els professors de filosofia del IES Joan Fuster presenten aquest escrit:

Benvolgut president de la Societat de Filosofia del País Valencià:

Els professors de Filosofia de l’I.E.S. Joan Fuster de Sueca li manifestem la nostra inquietud pels canvis que afecten la docència en la nostra àrea segons l’esborrany que ha elaborat la Direcció General d’Ensenyament de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana.

En primer lloc, ens preocupa la reducció horària (de 3 hores a 2) que patirà l’assignatura de Filosofia de 1er de Batxillerat. Reducció que curiosament va acompanyada d’una ampliació del temari (en la part de filosofia pràctica). Situació que farà molt difícil el desenvolupament del currículum atribuït i que, alhora, comportarà inevitablement un deteriorament en la percepció que l’alumnat tindrà de l’assignatura.

En segon lloc, caldria saber què passarà amb l’assignatura que s’ofertarà als alumnes que no volen cursar religió catòlica, ja que l’actual Alternativa a la religió desapareix. Aquest canvi també suposarà una pèrdua de càrrega lectiva per al departament de Filosofia.

En tercer lloc, la nova assignatura d’Educació per a la ciutadania de 2on de l’ESO, segons el projecte de la Conselleria, haurà de ser impartida en anglès. Amb la qual cosa en la major part dels casos no podrà ser assumida per professorat dels departaments de Filosofia, sinó que acabarà incrementant la càrrega horària dels departaments d’Anglès i requerint la creació d’una borsa de treball específica.

        Sueca 21 d’abril del 2008

        Joan Armenteros

        Vicent Baggetto

        Sílvia Gómez

        Xavier Herrera

        Xavier Serra

  Professors del Departament de Filosofia de l’IES Joan Fuster